card ellipsecard ellipsecard ellipse

koduleht

tehnoloogia

veebiarendus

Headless CMS ehk peata sisuhaldussüsteem – moodsa veebi sisuhalduse võti

Atraktiivsete ja mugavate veebilehtede loomine on oluline, sest sellised lehed aitavad täita nii turundus- kui ka ärieesmärke. Kiiresti muutuvas infoühiskonnas on peata sisuhaldussüsteem suurepärane valik sisu sujuvaks lisamiseks ja haldamiseks.

2023-11-06 by Sebastian Pikand

blog post

Headless CMS ehk peata sisuhaldussüsteem – moodsa veebi sisuhalduse võti

Visuaalselt läbimõeldud ja kasutajasõbralikud kodulehed on olulised

Kaasaegsete ja atraktiivsete veebilehtede loomine on praegusel ajal oluline, sest sellised veebilehed aitavad täita nii turundus- kui ka ärieesmärke. Kiiresti muutuvas infoühiskonnas on internetiturundusel järjest olulisem roll äri edendamisel.

Kõige selle juures mängivad sisuhaldussüsteemid olulist roll, olles seotud nii veebiarenduse kui ka -disaini valdkondadega. Sisuhaldussüsteem (content management system, lühidalt CMS)  on väärtuslik platvorm veebilehe sisu loomiseks ja korrastamiseks – olgu siis selleks blogipostitused, videod või midagi muud.

Sisuhaldussüsteemid jagunevad laias laastus kahte kategooriasse: peata sisuhaldussüsteemid ja traditsioonilised sisuhaldussüsteemid. Tutvustame järgnevalt neid mõlemat.

Peata sisuhaldussüsteem kui kõige kaasaegsem lahendus

Peata sisuhaldussüsteemi iseloomulik tunnus seisneb asjaolus, et sisu loov inimene ei oma suurt kontrolli veebilehe välimuse üle, mida tuntakse inglise keeles front-end'ina, aga ka peana (head). Sellest tulenebki nimetus "peata sisuhaldussüsteem". Keskne roll on hoopis back-end’il ehk kehal (body), kus sisu luuakse ja korrastatakse.

Parema pildi saamiseks on hea peata sisuhaldussüsteemi võrrelda traditsioonilise sisuhaldussüsteemiga. Peata sisuhaldussüsteemis sisu luuakse, muudetakse ja korrastatakse, aga traditsioonilises sisuhaldussüsteemis on olemas ka võimalused kujundamaks lehe disaini – olgu selleks siis teksti suuruse ja värvi muutmine, piltide ümberpaigutamine või midagi muud sellist.

Prognoositakse, et vahemikus 2022–2030 kasvab ülemaailmne peata sisuhaldussüsteemide turg märkimisväärselt. 2021. aastal hinnati selle turu suuruseks umbes 490 miljonit USA dollarit ja prognoositaval perioodil oodatakse CAGR-i ehk aastase kasvumäära suurenemist 20,5 protsendini. Hinnatakse, et 2027. aastaks on kasvab turu suurus 1500 miljoni USA dollarini. 1

Erinevused peata sisuhaldussüsteemi ja traditsioonilise sisuhaldussüsteemi vahel

Traditsiooniline sisuhaldussüsteem

WordPress on ilmselt kõige tuntum traditsiooniline sisuhaldussüsteem. Tegu on platvormiga, mille abil luuakse veebilehti. WordPress annab võimaluse nii veebilehe välimuse muutmiseks kui ka sisu loomiseks ühe ja sama töölaua kaudu. See tähendab, et front-end ja back-end on omavahel tihedalt seotud. Traditsioonilised sisuhaldussüsteemid ei ole arendajate jaoks kõige mugavamad, sest põhinevad vanadel veebiarenduse raamistikel, mis sageli ei ole kõige paindlikumad. Seepärast on traditsiooniliste CMS-ide puhul keerulisem integreerida innovatiivseid lahendusi ja uusi tehnoloogiaid, mis tähendab, et traditsioonilist sisuhaldussüsteemi veebilehed võivad ajale jalgu jääda, eriti kui on vaja teha lehel keerulisemaid muudatusi.

Traditsioonilistes sisuhaldussüsteemides kasutatakse veebilehele funktsioonide (näiteks e-pood, kontaktivormid, broneerimissüsteemid) lisamiseks erinevaid pluginaid ehk pistikprogramme. Pluginate rohkus aga muudab üldjuhul veebilehe aeglasemaks. Mahukate WordPress-veebilehtede puhul on lehe laadimisaja optimeerimine eriti keeruline väljakutse, kuna arendajatel on sellises olukorras vaja süsteemi arhitektuur ümber kujundada. Suure laadimisajaga lehed mõjutavad negatiivselt SEO-d, sest Google ei hinda aeglaseid lehti kõrgelt ning langetab need otsingutulemustes madalamale. See omakorda võib halvasti mõjutada müügitulemusi ja äri.

Peata sisuhaldussüsteem

Peata sisuhaldussüsteem tugineb täielikult back-end’ile ja ei ole piiratud jäikade raamistikega. Võti seisneb API (application programming interface) ehk programmiliidese kasutamises. API on ühenduses nii andmebaasi kui ka sisuhaldussüsteemiga. Piltlikult öeldes on API justkui päring, mille tulemusena kuvatakse külastajale päringule vastava väljanägemisega veebileht. Kuna front- ja back-end on üksteisest eraldatud, on arendajatel mugav töötada mõlema poolega. 

Traditsioonilises sisuhaldussüsteemis on front-end ja back-end seotud, mis tõttu mõjutab probleem ühel poolel ka teist poolt – näiteks lehe laadimiskiirust aeglustades. Peata sisuhaldussüsteemis on aga vigade esinemise tõenäosus kordades väiksem, sest front-end ja back-end ei mõjuta üksteist. Seetõttu on peata sisuhaldussüsteem turvalisem valik ja lubab saiti mugavalt skaleerida ning muuta, sest disainiarhitektuur ei ole sõltuv back-end’ist. Lisaks on peata sisuhaldussüsteem vastupidavam rünnakute, näiteks DDoS-i suhtes.

Peata sisuhaldussüsteemi kasutavad veebilehed on erakordselt kiired, sest kasutavad erinevaid kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi:

  1. Renderdusmeetodid, nagu serveripoolne renderdamine – Server-Side Rendering, SSR;

  2. Staatilise lehe genereerimine – Static Site Generation, SSG;

  3. Uusimad tehnoloogiad, nagu JavaScripti raamistikud ja JAMstack.

Oluline oleks esile tuua staatilise HTML-lehe genereerimise, kuna see võimaldab andmeid ja templiite kasutades piltlikult öeldes lehe eelnevalt valmis ehitada, enne kui seda külastajatele kuvatakse. Seetõttu on laadivad staatilised HTML-i veebisaidid brauserites väga kiiresti.

Peata sisuhaldussüsteemi majutamine

Peata sisuhaldussüsteemi majutamisel rakendatakse enamasti tarkvara kui teenuse (Software as a Service ehk SaaS) lahendusi. Sisu ja andmeid hoitakse pilveteenustes ning nende juurdepääsu ja töötlemise jaoks on välja arendatud rakendusliidesed (API-d). Mõned sisuhaldussüsteemide pakkujad võimaldavad siiski oma süsteeme majutada omaenda serverites ja andmebaasides. See toob kaasa suurema vastutuse operatsioonide ja halduse valdkonnas.

Kuidas valida sobiv peata sisuhaldussüsteem projekti iseärasuste alusel?

Mida suurem on ettevõte, seda keerukamat peata sisuhaldussüsteemi on vaja. Küll aga sobib peata sisuhaldussüsteem suurepäraselt ka väiksematele projektidele. Üks peata sisuhaldussüsteemi olulistest eelistest seisneb tema võimes muuta projekti arhitektuuri ajas, mis tagab, et projekt saab muutuda ja laieneda sujuvalt, säilitades samal ajal oma täieliku SEO-sõbralikkuse.

Alustavates tehnoloogiaettevõtetes ja laiemalt startupi-maailmas on eriti levinud praktika kasutada peata sisuhaldussüsteeme. Selle põhjuseks on võimalus luua veebileht, mille arendamisel ei pea kasutama raske koodiga PHP-programmeerimiskeelt, mida kasutab näiteks WordPress. Praktikas tähendab see enamasti, et veebilehte loov arendaja saab ehitab projekti üles JavaScripti raamistikus, mis pakub kaasaegsemaid lahendusi.

Mõned tuntumad peata sisuhaldussüsteemid on näiteks ButterCMS ja Strapi.io. 

ButterCMS – kiire ja turvaline sisuhaldus

ButterCMS on tuntud sisuhaldussüsteem, mis on loodud spetsiaalselt arendajate ja ettevõtete jaoks, kel on vaja veebilehti kiiresti ja mugavalt hallata. ButterCMS eristub teistest sisuhaldussüsteemidest oma lihtsasti integreeritavate API-de, dünaamilise sisu loomise ja sõbraliku kasutajaliidese poolest. ButterCMS kasutab majutamisel SaaS-teenust ja sisu hoitakse pilves.

ButterCMS-i loojad on rõhku pannud turvalisusele ja jõudlusele – nii toimivad veebilehed tõrgeteta ja on kaitstud küberohtude eest. 

Strapi.io – erakordselt paindlik ja hästi kohandatav sisuhaldussüsteem

Strapi.io on mitmekülgne ja võimas avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, kus saab väga paindlikult veebisisu hallata. Strapi.io tõusebki esmajoones esile just oma laiaulatusliku kohandatavuse poolest.

Kuna Strapi on avatud lähtekoodiga ja ise majutatav sisuhaldussüsteem, annab see täieliku kontrolli serverite ja andmebaaside üle, küll aga tähendab see ka seda, et Strapi nõuab veidi rohkem tehnilisi teadmisi ja oskusi.

WordPress - võimalik kombineerida peata sisuhaldussüsteemiga 

Kuigi WordPress on traditsiooniline sisuhaldussüsteem, on võimalik teda kombineerida erinevate teiste tehnoloogiatega nii, et WordPressi kasutatakse ainult sisu haldamiseks. Veebilehe ehitamiseks kasutatakse seejuures eraldi tehnoloogiat, näiteks Next.j-i  ja Vercelit – see võimaldab luua kiire ja dünaamilise veebisaidi. Next.js on populaarne veebiarenduse raamistik ja  Vercel on hosting-teenus, mis töötab hästi koos Next.js-iga. Tegu on aina populaarsema lahendusega, sest võimaldab säilitada WordPressi lihtsuse ilma, et peaks tegema järeleandmisi veebilehe kiiruses.

Peata sisuhaldussüsteemide tugevused ja eelised

Eelnevat arvesse võttes võib öelda, et peata sisuhaldussüsteemidel on mitmeid eeliseid, mida järgnevalt üksikasjalikumalt kirjeldame.

Suurepärane kasutajakogemus

Peata sisuhaldussüsteemi suurimaks plussiks on mugavus sisu loomisel. Pole vajadust sisu mitmes kohas redigeerida – see tagab järjepideva kasutajakogemuse erinevates seadmetes ja ekraanidel. Lisaks on võimalik struktuuri keerukust aja jooksul suurendada, kui selleks tekib vajadus.

Paindlikkus arendamisel

API-põhise või Git-põhise lähenemisega võimaldavad peata sisuhaldussüsteemid arendajatel valida sobiva programmeerimiskeele, ilma et oleks vaja piirduda kindlate raamistike või tehnoloogiatega.

Kiire ja sujuv arendusprotsess

Platvormipõhised piirangud puuduvad, mis hõlbustab lehe arendamist. Seega on võimalik liidestada erinevaid väliseid süsteeme ja tehnoloogilisi lahendusi sujuvalt ning tõrgeteta.

Skaleeritavus äri kasvades

Peata sisuhaldussüsteemid võimaldavad süsteemi järk-järgult keerukamaks muuta. Uue funktsionaalsuse, alamlehe või muu digitaalse elemendi lisamine on lihtne, samuti ka sisu ümber struktureerimine.

Automatiseeritud uuendused

Peata sisuhaldussüsteemid haldavad tarkvara ja komponentide uuendusi automaatselt, säästes aega ja raha. See võimaldab arendajatel ja turundajatel keskenduda kasutajakogemuse loomisele.

Loobumine PHP-süsteemist

API-põhiste süsteemide kasutamine võimaldab kogu veebiprojekti arendada ainult JavaScripti abil, mis on oluline eelis, kuna JavaScript on laialdaselt kasutatav arenduskeel. WordPress aga näiteks kasutab nii PHP-d kui ka JavaScripti.

Turvaline arendusprotsess

Peata sisuhaldussüsteemid pakuvad suurepärast tuge ja julgustavad arendajaid kasutama erinevaid raamistikke ja avatud lähtekoodiga API-sid ilma, et peaks tegema ohutuses järeleandmisi. See lihtsustab uute ja unikaalsete lahenduste katsetamist.

Peata sisuhaldussüsteemi puudused ja piirangud

Kuigi peata sisuhaldussüsteemides on palju eeliseid, kaasnevad nendega ka teatud piirangud.

Kasvav keerukus

Mida rohkem komponente lisatakse peata sisuhaldussüsteemi, seda keerulisemaks võib süsteemi struktuur muutuda. See võib nõuda täiendavaid ressursse, nagu kogenud arendusmeeskonna palkamist või töömahu tõstmist.

Visuaalse sisu piirangud

Kuna back-end ja front-end on eraldatud, ei saa paindlikult visuaalse sisu esitust redigeerida. Teisisõnu – puudub dünaamilisus. Näiteks võib olla keeruline, kui mitte võimatu muuta elementide suurust ja paigutust.

Finantskulud

Peata sisuhaldussüsteemide kasutamisel tuleb eraldi tasuda presentatsioonikihi (front-end) eest. See võib muuta projekti disaini, loomise ja haldamise kulukamaks. Mida rohkem komponente süsteemi lisatakse, seda suuremaks kujunevad arenduskulud.

Peata sisuhaldussüsteemi sisu optimeerimine hea SEO tagamiseks

Traditsioonilised sisuhaldussüsteemid on tihedalt seotud konkreetse lehe domeeniga ja kontrollivad, kuidas sisu renderdatakse, mis tõttu on lihtne lisada pluginaid, et muuta pealkirju, kirjeldusi ja muid metasilte, tagamaks veebisaidi SEO-sõbralikkus. Peata sisuhaldussüsteemid aga ei määra otseselt sisu renderdamise viisi, seega tuleb SEO-d  optimeerimida veidi erinevalt, kuid põhimõtted on samad: näiteks piltide suuruse optimeerimine, teksti struktureerimine hästi üles ehitatud pealkirjade hierarhiaga ja nii edasi.

Peata sisuhaldussüsteemides on võimalik sisestada kõiki vajalikke metasiltide andmeid otse lehe struktuuris, vajamata pluginaid. SEO funktsionaalsus võib erineda sõltuvalt konkreetsest peata sisuhaldussüsteemist. Mõned peata sisuhaldussüsteemid on loodud eriti SEO-le keskendudes, näiteks ButterCMS, Strapi, Contentful ja Ghost. Need võimaldavad hõlpsalt muuta saidi äärmiselt SEO-sõbralikuks, nii et 100-punktilise ehk maksimaalse skoori saavutamine ei ole probleem. Tegelikult on parem SEO-sõbralikkus üks peata sisuhaldussüsteemi eeliseid, mis suunab kasutajaid liikuma traditsioonilistest platvormidest, näiteks WordPressist, edasi.

Peata sisuhaldussüsteem kui suurepärane valik

Kokkuvõtlikult võib öelda, et peata sisuhaldussüsteemid pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas suurepärast kasutajakogemust, kiiret ja paindlikku arendusprotsessi, skaleeritavust ja automatiseeritud uuendusi. Need süsteemid võimaldavad ka vanemast PHP-süsteemist eralduda ja lihtsamini integreerida kaasaegseid lahendusi. Siiski on peata sisuhaldussüsteemidel ka mõned puudused: keerukus, visuaalse sisu loomise piirangud ja finantskulud. Sisu optimeerimine peata sisuhaldussüsteemis nõuab veidi teistmoodi lähenemist kui traditsioonilises sisuhaldussüsteemis, ent võimaldab luua äärmiselt SEO-sõbralikke veebisaite. Peata sisuhaldussüsteemid muutuvad üha populaarsemaks ja võivad olla suurepärane valik nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele.


Kasutatud allikad:
1 https://www.linkedin.com/pulse/headless-cms-software-market-2023-size/

purple ellipseyellow ellipseblue ellipsesecond blue ellipse

Oled valmis saama osa Bitropiast?

logo
linkedInLight icon

© 2023 Bitropia, Kõik õigused kaitstud

RD Field Holding OÜ (14117556)