card ellipsecard ellipsecard ellipse

koduleht

Next.js

tehnoloogia

WordPress

Kodulehe jõudlus ja turvalisus

Veebilehe jõudlus ja turvalisus on valdkonnad, millele tihtipeale tähelepanu ei pöörata. Seda tuleks aga siiski teha, et ära hoida võimalikke probleeme, mida halva turvalisusega veebileht võib põhjustada.

2023-06-05 by Sebastian Pikand

blog post

Kodulehe jõudlus ja turvalisus

Veebilehe jõudlusesse investeerimine on mõttekas

Arendustööks ettenähtud eelarve võib oluliselt mõjutada kodulehe tehnilist jõudlust. Seetõttu on turvalisem palgata kogenud tegijad, kes teevad kvaliteetset tööd. Selle tulemusena on kodulehel kasutatud üldiselt parimaid programmeerimistavasid ja valmib kvaliteetsem veebileht. Väiksem eelarve võib sundida kasutama vähem kogenud arendajaid või tekitada olukordi, kus hiljem tuleb hakata parandama vigu või puudujääke. Palju sõltub ka sellest, mis platvormil või mis raamistikke kasutades on veebileht loodud – näiteks luuakse väga palju WordPressi-lehti, ent ettevõtted lasevad enda kodulehe luua ka näiteks Next.js-raamistikus. Artiklis võrdleme muuhulgas WordPressi ja Next.js-i omadusi. Esmalt kirjeldame, kuidas kvaliteetne arendustöö väljendub kodulehe heas jõudluses.

Paremini üles ehitatud kodulehe funktsionaalsus

Mõned veebilehed vajavad rohkem funktsioone, näiteks integreerimist kolmandate osapoolte teenustega. On oluline, et kui lisafunktsioonide integreerimisega kaasneb näiteks keerukas koodibaas, oleks see integreeritud korralikult. Tuleb kasutada häid arenduspõhimõtteid, vastasel juhul võivad kergesti tekkida jõudlusprobleemid.

Kodulehe skaleeritavus kui jõudlusprobleemide vältija

Suurem eelarve võimaldab arendada skaleeritavamat veebisaiti – see aitab veebilehel toime tulla suurenenud liikluse ja kasutajate aktiivsusega ilma, et leht aeglustuks või kokku jookseks. Teisest küljest võib väiksem eelarve piirata skaleeritava veebisaidi loomise võimalusi, mille tulemusena võivad esineda jõudlusprobleemid, kui lehel on korraga väga palju kasutajaid.

Kodulehe infrastruktuur kui veel üks oluline komponent

Suurem eelarve võib võimaldada paremat serveritaristut, näiteks kasutada võimsamaid servereid või pilvepõhiseid lahendusi, mis aitavad tagada sujuva ja kiire veebilehe. Väiksem eelarve võib kaasa tuua madalama kvaliteediga või vähem töökindla infrastruktuuri, mille puhul on suurem risk jõudlusprobleemideks või seisakuteks.

Üldiselt on arenduseelarve suurusel veebilehe tehnilise võimekuse määramisel otsustav roll. Investeerides raha pädevasse arendajasse või arendustiimi, mis võib küll olla kallim, on kergem tagada, et veebileht ehitatakse üles heal tasemel ja see on kasutajate heaolust lähtuvalt tehniliselt võimekas ning turvaline.

Millised on peamised võimalused, mis võivad aidata veebisaidi toimivust parandada?

On mitmeid võimalusi, mis võivad aidata parandada veebisaidi toimivust. Veebisaidi toimivust aitab hinnata Google Lighthouse – see on tööriist, millega saab järjepidevalt testida enda veebilehe võimekuse skoori. Loe lähemalt ka postitust “Google Lighthouse – tööriist oma kodulehe kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks”. Alljärgnevalt on välja toodud mõned võimalused, kuidas veebilehe toimivust parendada.

Parandage lehe kiirust

Lehe kiirus on veebisaidi jõudluses kriitilise tähtsusega tegur ja lehe kiiruse optimeerimine võib Lighthouse'i skoori oluliselt parandada. Seda saab saavutada mitme strateegia abil, nagu piltide optimeerimine, CSS- ja JavaScript-failide minimeerimine, HTTP-päringute vähendamine ja brauseri vahemälu optimeerimine.

Minimeerige renderdust blokeerivaid ressursse

Renderdust blokeerivad ressursid on CSS- ja JavaScript-failid, mis takistavad lehe laadimist kuni täieliku ära laadimiseni. Nende ressursside minimeerimine võib parandada veebisaidi jõudlust ja Lighthouse'i skoori. Seda saab saavutada väikeste CSS- ja JavaScript-failide lisamisega, suuremate failide edasilükkamisega ja kriitiliste renderdusteede optimeerimisega.

Parandage serveri reageerimisaega

Serveri aeglane reageerimisaeg võib veebisaidi jõudlust oluliselt mõjutada. Seda saab parandada, kasutades kiiremat veebimajutusteenuse pakkujat, optimeerides andmebaasipäringuid ja vähendades serveri koormust.

Rakendage laisk laadimine (lazy loading)

Lazy loading on tehnika, mis lükkab piltide ja muude mittekriitiliste ressursside laadimist edasi seni, kuni neid vaja läheb. See võib parandada veebisaidi jõudlust, vähendades lehe esmasel laadimisel laaditava sisu hulka.

Rakendage AMP (Accelerated Mobile Pages)

AMP on tehnoloogia, mis loob mobiilseadmete jaoks optimeeritud veebilehtede kergeid versioone. AMP rakendamine võib parandada veebisaidi jõudlust, eriti mobiilseadmetes.

Millised on peamised probleemid, mis tõttu WordPress-lehed on aeglased?

Üks küsimus, mis paljudel tekib, on – kas investeerida kallimasse veebilehte, mis on arendatud mõnda raamistikku, näiteks Next.js-i, või valida WordPressis lehe loomine? Kuigi WordPress on populaarne valik, on hea teada WordPressiga kaasnevaid probleeme, mida kirjeldame järgnevalt.

Halvasti optimeeritud pildid

Optimeerimata pildid võivad veebilehe laadimiskiirust oluliselt halvendada Seda saab lahendada piltide tihendamise ja sobivasse faili (nt WEBP-sse) salvestamise abil. On ka pluginaid, mis võimaldavad pilte mugavalt optimeerida.

Liiga palju pluginaid

WordPressi pluginad võivad veebilehel palju funktsioone lisada, kuid kui neid on liiga palju, muutub leht tihti aeglaseks. Oluline on kasutada ainult selliseid pluginaid, mis on päriselt vajalikud ning eemaldada kõik ebavajalikud pluginad.

Aegunud WordPressi versioon või pluginad

WordPressi või selle pluginate aegunud versioonide käitamine võib põhjustada turvaauke ja jõudlusprobleeme. WordPressi ja kõigi installitud pluginate regulaarne värskendamine aitab tagada, et veebileht toimib sujuvalt ja turvaliselt.

Halvasti kodeeritud teemad või pluginad

Halva koodiga teemad ja pluginad võivad põhjustada jõudlusprobleeme ja isegi turvaauke. Oluline on kasutada ainult usaldusväärsetest allikatest pärit teemasid ja pluginaid ning kontrollida nende arvustusi ja hinnanguid enne installimist.

Vahemällu salvestamise probleemid

Vahemällu salvestamise pluginad võivad aidata parandada veebilehe jõudlust, salvestades sageli kasutatava sisu. Valed vahemälu sätted või konfliktid teiste pluginatega võivad aga põhjustada probleeme.

Serveri või majutusteenuse pakkuja põhjustatud probleemid

Aeglased serverid või kehv majutusteenuse pakkuja võivad veebisaidi toimivust märkimisväärselt mõjutada. Probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks on oluline valida mainekas majutusteenuse pakkuja ja regulaarselt jälgida veebilehe toimivust.

Üldiselt võivad WordPress-ehtede  halva jõudluse põhjuseks olla mitmed probleemid, kuid paljusid neist saab lahendada regulaarse hoolduse, vaid vajalike pluginate kasutamise ning piltide ja vahemälu õige optimeerimise abil.

Mille poolest on Next.js turvalisuse osas parem kui WordPress?

Next.js ja WordPress on mõlemad populaarsed platvormid veebisaitide loomiseks, kuid neil on turvalisuse osas olulisi erinevusi. Toome välja mõned põhjused, miks Next.js'i peetakse üldiselt turvalisuse osas paremaks kui WordPressi.

Staatiline saidi genereerimine (SSG) vähendab rünnakuid kodulehe vastu

Next.js kasutab staatilist saidi genereerimise (inglise keeles Static-Site Generator) mudelit, mis tähendab, et veebisaidi iga leht on nii öelda eelkoostatud ja seda serveeritakse otse sisu edastamise võrgust (CDN võrgust). See võib oluliselt vähendada veebisaidi vastu suunatud rünnakuid, kaotades vajaduse andmebaasi ja serveripoolse skriptimise järele. WordPress aga tugineb serveripoolsele skriptile ja andmebaasile, mis võib tekitada potentsiaalseid turvaauke. WordPress nõuab täiendavate turvafunktsioonide rakendamiseks vastavate pluginate lisamist.

Next.js-i lehele on lihtne lisada kaitset saitideülese skriptimise (XSS) vastu

Saitideülene skriptimine (inglise keeles Cross-Site Scripting ehk XSS) on küberjulgeoleku ründetehnika, kus pahalased sisestavad ohtlikke skripte veebilehe koodi, et varastada kasutajaandmeid või tekitada veebilehe kasutajatele muud kahju. Näiteks võivad nad sisestada koodi, mis varastab kasutaja sisselogimisandmeid või suunab teda kahjulikule veebilehele. Selleks kasutatakse sageli veebilehe olemasolevat sisestusvormi, nagu kommentaaride välja või otsinguvälja. XSS-ründe vältimiseks on oluline kaitsta veebilehe sisendivälju andmete valideerimisega ning andmete puhastamisega. Next.js-is on kerge rakendada kaitse lisamiseks vastavat koodi, samas kui WordPressis tuleks jällegi lisada mõni uus täiendav plugin, et võimaldada antud turvafunktsiooni. Pluginate rohkus aga ei ole lehe jõudluse seisukohast hea.

Puuduvad pluginad

Next.js ei kasuta pluginaid nagu WordPress, mis tõttu ei esine pluginatega kaasnevaid probleeme. Lisaks on võimalik luua Next.js-is kodulehte teekide ehk library’ite vabalt.

Tugevam autentimine

Next.js-is saab arendaja autentimismehhanismi ning seejuures teha valiku turvalisemate alternatiivide kasuks kui WordPressi küpsised. Turvaline näide on krüptitud JSON-i veebimärgid (JWT).

Parem kontroll koodi üle

Next.js-lehtede puhul on arendajatel suurem kontroll veebisaidi koodi üle. See võimaldab neil tagada, et kood on turvaline ja järgib parimaid tavasid. WordPressi puhul toetutakse rohkem kolmandate osapoolte pluginatele ja teemadele, mis võivad tekitada potentsiaalseid turvaauke.

Eelnevalt välja toodud asjaolude tõttu on WordPress-lehed ka robotite suhtes haavatavamad kui Next.js-lehed. Lisaks on WordPress üks populaarsemaid sisuhaldussüsteeme (CMS) maailmas, millel põhineb umbes 40% kõigist veebilehtedest. WordPressi populaarsus muudab selle atraktiivseks sihtmärgiks ründajatele, kes soovivad turvaauke ja nõrkusi ära kasutada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Next.js on turvalisem valik kui WordPress.

Kui kiiresti peaks koduleht laadima, et kasutajaid mitte häirida?

Kodulehe laadimiskiirus on kasutajakogemuse oluline tegur. Liiga aeglaselt ära laadiv koduleht võib kasutajaid häirida ja suunata neid lehelt lahkuma. Üldjuhul peaks veebileht laadima alla 3 sekundi, et vältida kasutajate pettumust.

Uuringud näitavad, et isegi ühesekundiline viivitus lehe laadimisajal võib konversioonide arvu vähendada 7%. Lisaks eeldab 47% tarbijatest, et veebileht laeb ära 2 sekundiga või veel kiiremini, ja 40% tarbijatest lahkub veebisaidilt, mille laadimiseks kulub rohkem kui 3 sekundit.

Veebisaidi laadimiskiirust võivad mõjutada erinevad tegurid, nagu lehe suurus, piltide ja videote arv, kujunduse keerukus ja serveri reageerimisaeg. Veebisaidi laadimiskiiruse parandamiseks saavad veebilehe omanikud rakendada erinevaid tehnikaid, nagu piltide suuruse vähendamine, koodi minimeerimine, sisuedastusvõrgu (CDN) kasutamine ja serveri reageerimisaegade optimeerimine.

Loe täpsemalt artiklit “Google Lighthouse – tööriist oma kodulehe kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks”, et selgitada välja oma kodulehe kiirus ja kvaliteet.

Hea jõudlus ja turvalisus kui kodulehe kvaliteedi näitaja

Kodulehe jõudlust mõjutavad mitmed faktorid – millisel platvormil või raamistikul koduleht põhineb ja milliseid optimeerimistehnikaid juba on või ei ole kasutatud. Üldiselt võib öelda, et WordPress-lehtede puhul võivad halvasti optimeeritud pildid, liiga palju pluginaid, aegunud versioonid ja halvasti kodeeritud teemad põhjustada lehe aeglustumist. Regulaarne hooldus, vaid vajalike pluginate kasutamine ja piltide ning vahemälu õige optimeerimine võivad aidata probleeme lahendada. Raamistikul (nagu näiteks Next.js) põhinev koduleht pakub paremat turvalisust ja jõudlust ning on ideaalne lahendus suuremate ja keerukamate veebisaitide loomiseks. Kui eelarve lubab, on mõttekas valida kogenud arendajad, et tagada kvaliteetse kodulehe loomine. Hea praktika on Google Lighthouse’i tööriista abil oma kodulehte testida, et saada aimu lehe kvaliteedist – milline on jõudlus, juurdepääsetavus ja optimeeritus otsingumootorite suhtes. Regulaarne saidi uuendamine vastavalt Google Lighthouse’i ettepanekutele võimaldab muuta kodulehte kiiremaks, kasutajasõbralikumaks ja otsingumootorite silmis väärtuslikumaks. 

purple ellipseyellow ellipseblue ellipsesecond blue ellipse

Oled valmis saama osa Bitropiast?

logo
linkedInLight icon

© 2023 Bitropia, Kõik õigused kaitstud

RD Field Holding OÜ (14117556)