card ellipsecard ellipsecard ellipse

koduleht

veebiarendus

Kodulehe tegemine – agentuuri palkamine

Kodulehe tegemine on mõistlik jätta agentuuri hooleks, eriti kui on vaja, et koduleht oleks hästi läbi mõeldud ning esinduslik. Hästi läbi mõeldud ja professionaalne koduleht täidab suurepäraselt turunduseesmärke, mõjudes hästi ärile.

2023-06-05 by Sebastian Pikand

blog post

Kodulehe tegemine – agentuuri palkamine

Kodulehe tegemine on hea usaldada agentuuri kätte, eriti kui vajate hästi läbimõeldud ja esinduslikku kodulehte. Pädev agentuur suudab luua kodulehe, mis on visuaalselt atraktiivne ja kasutajasõbralik, aga täidab ka ettevõtte laiemaid turunduseesmärke. Antud artiklis kirjeldame, mida tuleb agentuurilt kodulehe tellimisel silmas pidada ja kuidas näeb välja veebilehe tellimise protsess.

Olulised punktid, mida arvesse võtta kodulehe tellimisel

Kodulehe eesmärkide mõistmine kui kõige alus

Kõigepealt tuleb selgeks teha, mida soovite oma kodulehega saavutada ehk mis on kodulehe eesmärk või eesmärgid. See hõlmab esmalt sihtrühma tuvastamist ja kliendi persoona loomist. Seejärel tuleb mõelda, milline võiks veebileht välja näha ning millised funktsioonid seal kindlasti olema peaks – näiteks e-pood või animatsioonid. Hea on otsida eelnevalt näiteid veebilehtedest, mis on ilusad ja/või sisaldavad teie soovitud funktsioone – selliseid veebilehti on hea näidiste ja inspiratsiooni mõttes agentuurile ette näidata, et neil tekiks teie kodulehe visiooni osas õige nägemus.

Eelarve kindlaks tegemine – kui palju on võimalik kodulehe tegemise eest maksta?

Määrake kindlaks oma eelarve ja pidage agentuuriga läbirääkimisi, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Läbirääkimised agentuuriga aitavad selgeks teha, millist veebilehte on sõltuvalt teie eelarvest võimalik luua.

Tähtajad ehk kui kiiresti peaks koduleht valmima?

Pange paika kodulehe projekti ajakava ja veenduge, et see sobib nii teile kui ka agentuurile. Oluline on kehtestada vahe-eesmärgid ja tähtajad, et tagada projekti sujuv edenemine.

Keskmise kodulehe tegemine võtab aega 3–5 nädalat, kuid paljugi sõltub administratiivsest ajakulust. Näiteks peitub oluline erinevus selles, kas sisumaterjalid on kohe projekti alguses olemas või valmivad need hiljem. Samuti mõjutab suhtlusprotsess projekti kestust – näiteks kui agentuur saadab ülevaatamiseks kodulehe disaini kontseptsiooni, siis edasine ajakulu sõltub sellest, kui kiiresti saadakse kliendilt vastus.

Võib tekkida küsimus, kui kiirelt saab agentuur kodulehega alustada? Mõned agentuurid saavad tööga alustada paar päeva pärast lepingu sõlmimist, ent nõutumatel agentuuridel võib see periood pikemaks kujuneda.

Agentuuri valik kui väga oluline otsus

On väga oluline vaadata üle agentuuride varasemalt tehtud töid ja veenduda, millised agentuurid on teinud veebilehti, mis sarnanevad teie visiooniga.

Protsessi mõistmine on hea suhtluse alus

Hea on endale selgeks teha disaini- ja arendusprotsess ehk mõista, mis on veebisaidi loomise sammud ning mida kujutab endast suhtlus agentuuriga. Sellest kirjutame artiklis allpool.

Suhtlemine on võti

Suhtlemine on iga projekti edu võtmeks. Veenduge, et loote selged suhtlusliinid ja et teil on kontaktisik – enamasti on selleks projektijuht –, kes saab teile anda regulaarselt teavet kodulehe projekti edenemise kohta.

Tugi pärast kodulehe valmimist

Arutage agentuuriga, millist tuge ja edasisi hooldus- või halduspraktikaid teie veebileht vajab pärast valmimist. Veenduge, et agentuur pakuks pidevat tuge, näiteks regulaarseid värskendusi ja turvahooldust.

Eelnevaid punkte arvesse võttes on võimalik teha läbimõeldud otsus, et valida enda jaoks õige agentuur ja tagada sujuv veebilehe loomise protsess.

Järgnevalt kirjeldame, kuidas näeb välja agentuurilt kodulehe tellimine.

Agentuurilt kodulehe tellimise protsess

Toimub esialgne konsultatsioon

Agentuur alustab esmase konsultatsiooniga, et saada rohkem teavet teie ettevõtte, eesmärkide ja eelarve kohta. Nad esitavad küsimusi teie sihtrühma kohta ja samuti uurivad, milline võiks tulevane koduleht välja näha ning mida see peaks kindlasti sisaldama.  

Agentuur teeb ettepaneku ja sõlmitakse leping

Esialgse konsultatsiooni põhjal koostab agentuur ettepaneku, milles kirjeldatakse projekti ulatust, ajakava ja maksumust. Kui ettepanek on vastu võetud, sõlmitakse leping ja töö võib alata. Agentuurid võivad pakkuda väga erineva tasemega hinnapakkumisi samast sisendist lähtuvalt. On oluline teada, et hinnapakkumisi tehakse väga erinevatel alustel – töö sisu ja metoodika võivad palju varieeruda ja see tingibki hinnapakkumiste erinevuse.

Pannakse paika disainikontseptsioon

Agentuur töötab teiega koos välja veebisaidi kujunduskontseptsiooni. See hõlmab kodulehe elementide paigutust, värvilahendust ja üldist välimust.

Luuakse sisu

Kui disain on heaks kiidetud, hakkab agentuur kodulehel sisu looma. See hõlmab sisutekstide, piltide ja graafika loomist ning mis tahes videote või animatsioonide arendamist.

Alustatakse arendusega

Kui kujundus- ja sisustruktuur on paigas, hakkab agentuur veebisaiti arendama. See tähendab vajalike programmeerimistööde teostamist, andmebaaside seadistamist ja mis tahes kolmanda osapoole tarkvara või tööriistade integreerimist.

Testitakse funktsioone ja vajadusel parandatakse vigu

Kui koduleht on valmis, viiakse läbi testid, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine. See hõlmab reageerimisvõime, kiiruse ja funktsionaalsuse testimist. Testimise käigus võidakse avastada vigu, mis parandatakse enne kodulehe käivitamist.

Koduleht käivitatakse – “pannakse laivi”

Kui testimine on lõppenud, leht käivitatakse – sellest hetkest alates on koduleht valmis, külastajatele avatud ja toimib sujuvalt.

Edasine hooldus

Pärast veebisaidi valmimist tuleb tähelepanu erinevatele hooldus- ja haldustöödele. Need kujutavad endast regulaarseid värskendusi, turvahooldust ja perioodilist testimist, et kontrollida, kas kõik töötab nii nagu vaja.

Kodulehe tellimine kui vahend äri ja klientide vajaduste täitmiseks

Kokkuvõtteks võib öelda, et agentuurilt veebilehe tellimine on mitmest etapist koosnev protsess, mille jaoks on enne agentuuriga konsulteerimist vaja teha endale selgeks, kellele ja milleks koduleht luuakse, mis on eelarve ja mida leht kindlasti sisaldama peaks. Agentuuri valimine on hea mõte, kui soovite äri turundus- ja finantseesmärkide täitmiseks luua kodulehte, mis oleks atraktiivne ja arvestab nii ettevõtte kui ka klientide huve.

purple ellipseyellow ellipseblue ellipsesecond blue ellipse

Oled valmis saama osa Bitropiast?

logo
linkedInLight icon

© 2023 Bitropia, Kõik õigused kaitstud

RD Field Holding OÜ (14117556)